Impacte climàtic de la pandèmia

Una conseqüència del confinament i l’aturada en la majoria de les activitats d’aquestes setmanes l’hem vist en la qualitat de l’aire. A ciutat, on normalment hi ha una boirina irritant, aquests dies l’aire estava irreconeixiblement net. Fins i tot era agradable respirar aire fresc en indrets on normalment només senties…

Nova missió de l’X-37B

És curiosa la selecció que fan moltes persones sobre els secrets i les conspiracions. Donen per bones teories absolutament delirants, que no resisteixen una mínima anàlisi pausada, mentre passen per alt projectes que resulten, almenys, una mica més inquietants. Per exemple, ahir van tornar a enlairar el dron espacial X-37B.…

La digestió de les aranyes

El fet que una inflamació del pàncrees acabés de manera fulminant amb la vida d’Alexandre Magne ens recorda el perill innat al fet de digerir els aliments. La digestió consisteix en reduir els aliments a les unitats mínimes, siguin aminoàcids, bases nitrogenades, àcids grassos o monosacàrids. Però el nostre cos…

La mort del Magne

El nom de magnetisme deriva de la regió grega de Magnèsia, que ja vaig comentar que no té res a veure amb Alexandre Magne, més enllà d’un parentiu entre herois fundadors en la mitologia. És curiós, ja que moltes de les coses de l’antiguitat tenen alguna relació amb el gran…

El magnetisme i els déus grecs

El ferromagnetisme, els imants i tot el relacionat es coneix des de la més remota antiguitat, quan es van descobrir alguns materials que, de manera natural, ja presentaven la capacitat d’atreure els metalls. El material en concret era un tipus particular d’òxid de Ferro i l’anomenaven magnetita. A partir d’aquest…

Ferromagnetisme

Gràcies al camp magnètic de la Terra, una brúixola apunta cap al nord. Una pregunta habitual és cap on apuntaria una brúixola situada al pol nord o al pol sud. Un dubte relacionat amb la nostra tendència a oblidar que el món no és pla sinó tridimensional. Als pols, la…

Una dinamo essencial

A l’anterior post dèiem que la navegació loxodròmica era més fàcil, ja que es basa en anar mantenint sempre el mateix grau d’inclinació respecte del nord, de manera que amb una bona brúixola ja podies orientar-te. Però això de la brúixola no deixa de tenir la seva gràcia i va…

Mercator i la loxodròmica

Ahir comentava que quan presentem la superfície d’una esfera com la Terra sobre un pla ens veiem obligats a fer projeccions que distorsionen la mida, la posició o la forma dels mars i continents. La projecció de Mercator va ser una de les més emprades, però no va ser només…