Ciència i ideologia

De la ciència, i dels científics, s’espera obtenir dades fiables i informació tan certa com sigui possible. Assumint que tot coneixement és imperfecte i està sempre sotmès a possibles revisions, donem per fet que la ciència és la millor aproximació que tenim per acostar-nos a entendre la realitat. Com deia…