5.

100 enigmes que la ciència (encara) no ha resolt

Daniel Closa

Cossetània Edicions

2008

Des de l’origen de l’Univers fins a per quin motiu badallem. Dels terratrèmols a la fibromiàlgia. Estem tan acostumats que la ciència ofereixi respostes que, de tant en tant, va bé recordar aquells enigmes que encara no tenen una resposta clara, completa o acceptada. En aquest llibre es recullen un centenar de les qüestions amb què la ciència s’enfronta actualment. I és que més fascinants que les respostes que ja coneixem són les preguntes que tenim plantejades.

100 enigmas que la ciencia (todavía) no ha resuelto

Daniel Closa

Lectio Ediciones

2013

Desde el origen del Universo hasta el motivo por el cual bostezamos. Desde los terremotos hasta la fibromialgia. Estamos tan acostumbrados a que la ciencia nos de respuestas, que de vez en cuando, viene bien recordar aquellos enigmas que todavía no tienen una respuesta clara, completa o aceptada. En este libro se recogen cien de las cuestiones con que la ciencia se enfrenta actualmente. Y es que más fascinantes que las respuestas que ya conocemos son las preguntas que tenemos planteadas.